Skip to content Skip to footer

Subrahmanyam(2X)
Shanmukhanaathaa Subrahmanyam (2x)
Shiva Shiva Shiva Shiva Subrahmanyam
Hara Hara Hara Hara Subrahmanyam
Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam
Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam
Shiva Sharavanabhava Subrahmanyam
Guru Sharavanabhava Subrahmanyam
Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam
Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam