Skip to content Skip to footer
SANGEETA RASIKE SHAARADE

Sangeeta Rasike Shaarade
Sadaananda Rupe Saraswati
Bhaava Raaga Laya Jnaana Vilole
Bhakta Kalpa Latike Vidhyaa Prade

O MAATAA JAGADAMBAA

O Maataa Jagadambaa
Ekaa Maataa Mookaambikaa
Lalitaambaa Shaaradaambaa
Ekaa Maata Mookaambikaa
Shaaradaambaa Jagadambaa
Ekaa Maataa Mookaambikaa
Shaarade Shaarade Varapradaayini Shaarade
Pustaka Haste Shaarade Veenaa Paanee Shaarade
Vidyaadaayini Shaarade Varapradaayini Shaarade
Shaarade Jai Shaarade Shaarade Jai Shaarade

AMBA PARAMESHVARI

Amba Parameshvari Akhilaandeshvari (2x)
Aadi Paraashakti Paalayamaam (2x)
Sri Bhuvaneshvari Raajaraajeshvari (2x)
Aananda Rupini Paalayamaam
Satchidaananda Rupini Paalaya Maam
Ma Ma Ma Ma (4x)
Aananda Rupini Paalayamaam
Satchidaananda Rupini Paalaya Maam
Amba Parameshvari Akhilaandeshvari (2x)
Aadi Paraashakti Paalayamaam (2x)

AKHILA LOKA NAAYAKI

Akhila Loka Naayaki Devi Tripura Sundari
Aananda Daayini Devi Jagadeeshwari
Aadi Mahaa Kaali Lakshmi Vaag Devi Rupini
Aananda Daayini Devi Jagadeeshwari

JAYA JAYA JAYA JAGAVANDINI MAA

Jaya Jaya Jaya Jagavandini Maa
Jaya Paramesh Hrudvaasini Maa
Aadi Shakti Para Brahma Swaroopini
Jaga Janani Chatur Veda Vilaasini
Paapa Vimochani Maataa Bhavaani
Shaambavi Shankari Moksha Pradaayini

BHAJAMANA MA

Bhajamana Ma Ma Ma Ma (2x)
Ananda Mayi Ma Ma, Ananda Rupa Ma Ma (2x)
Bhajamana Ma Ma Ma Ma (2x)

SHAARADE SHAARADE HAMSAVAAHINI SHAARADE

Shaarade Shaarade Hamsavaahini Shaarade
Shaarade Shaarade Pustaka haste Sharade
Shaarade Shaarade Veenaa paanee Shaarade
Shaarade Shaarade Vidyaadaayini Shaarade